söndag 16 september 2012

Fördomar

Ett tema vi inte tog upp på lektionen är fördomar. Jag tycker att det är en väldig viktig del i boken, och det förkommer på många ställen. Öfolkets fördomar mot de vita framför allt, men även de rödskinnades fördomar mot folket i Matildas lilla by. Hur temat förekommer i berättandet tycker jag märks på till exempel föraktet i Matildas mammas röst och ordval när hon berättar om de vita och om hennes pappas nya liv, trots att hon vet mycket litet om det egentligen. I Matildas tankegång ser vi också liknande fenomen, även om hon inte menar något direkt illa, hon vet ingenting om världen utanför Bouganville men ändå drar hon slutsatser baserade på just allmänna fördomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar